[Etusivu] [Sisältö] [Luku I II III IV V VI] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Sisältö

Alkusanat

Lukijalle

Verkkoversiosta

I luku: Reaaliluvuista ja -funktioista

1.1 Joukko-opin merkintöjä

1.2 Luonnollisten lukujen induktio-ominaisuus

Induktioaksiooma ja -päättely

Harjoitustehtäviä

1.3 Rationaali- ja reaaliluvuista

Rationaaliluku

Algebrallinen luku

Irrationaaliluku

Desimaaliluku

Rationaali- ja reaalilukujen aksioomat

Ylä- ja alaraja sekä supremum ja infimum

Reaalilukujen täydellisyys

Isojen ja pienten rationaalilukujen olemassaolo

Rationaalilukujen tiheys

Reaaliakselin välit

Harjoitustehtäviä

1.4 Koordinaattitaso

Koordinaattiaso ja sen pisteiden etäisyys

Suora tasossa

Harjoitustehtäviä

1.5 Reaalifunktio ja polynomi

Funktion määrittely sekä joukon kuva ja alkukuva

Bijektio ja käänteiskuvaus

Reaalifunktio

Reaalifunktion kuvaaja

Itseisarvofunktio

Potenssi- ja juurifunktio sekä rationaalipotenssit

Polynomifunktio

Rationaalifunktio

Harjoitustehtäviä

1.6 Trigonometriset funktiot

Sini, kosini, tangentti ja kotangentti

Sinin ja kosinin muokkaussääntöjä

Harjoitustehtäviä

1.7 Kompleksiluvuista

Abstrakti määrittely

Napakoordinaattiesitys

Algebran peruslause

Harjoitustehtäviä

II luku: Funktion raja-arvo ja jatkuvuus

2.1 Lukujono ja sen raja-arvo

Lukujonon määrittely sekä sen monotonisuus ja rajoittuneisuus

Lukujonon raja-arvo

Raja-arvon rationaaliset laskusäännöt

Harjoitustehtäviä

2.2 Funktion raja-arvo

Rajatilanteita

Toispuoleiset raja-arvot

Raja-arvon kuristaminen

Funktion raja-arvo

Raja-arvojen rationaaliset laskusäännöt

Rationaalifunktioiden ja trigonometristen funktioiden raja-arvot

Trigonometristen funktioiden raja-arvot

Raja-arvon jonokarakterisointi

Epäoleelliset raja-arvot

Epämääräiset raja-arvotilanteet

Harjoitustehtäviä

2.3 Funktion jatkuvuus

Jatkuvuus pisteessä

Rationaalisten lausekkeitten ja yhdistetyn kuvauksen jatkuvuus

Jatkuvuus välillä

Harjoitustehtäviä

2.4 Jatkuvien funktioiden väliarvolause

Bolzanon lause nollakohdasta

Jatkuvien funktioiden väliarvolause

Harjoitustehtäviä

III luku: Derivaatta

3.1 Tangentti, erotusosamäärä ja derivaatta

Tangentti

Erotusosamäärä ja derivaatta

Harjoitustehtäviä

3.2 Differentiaalikehitelmä ja derivoituvuus

Differentiaalikehitelmä

Differentiaali ja tangenttiarvio

Derivoituvuus välillä

Harjoitustehtäviä

3.3 Derivaatan määrääminen

Rationaaliset laskusäännöt derivaatalle

Rationaalifunktion derivaatta

Yhdistetyn funktion derivaatta

Käänteisfunktion derivaatta

Trigonometristen funktioiden derivaatat

Yhteenveto derivaatan määräämisestä

Harjoitustehtäviä

3.4 Korkeammat derivaatat ja implisiittinen derivointi

Korkeammat derivaatat

Implisiittifunktio

Implisiittifunktion derivointi

Harjoitustehtäviä

IV luku: Derivaatan sovelluksia

4.1 Differentiaalilaskennan väliarvolause

Rollen lause derivaatan nollakohdasta

Differentiaalilaskennan väliarvolause

Harjoitustehtäviä

4.2 Väliarvolauseen sovelluksia

Raja-arvon määrääminen l'Hospitalin säännöllä

Virheenarviointi

Harjoitustehtäviä

4.3 Monotonisuus ja derivaatta

Monotonisuus

Derivoituvan funktion monotonisuustesti

Harjoitustehtäviä

4.4 Monotonisuus ja käänteisfunktio

Käänteisfunktio ja sen jatkuvuus

Käänteiskuvauksen derivoituvuus

Harjoitustehtäviä

V luku: Funktion käyttäytyminen

5.1 Ääriarvot ja paikalliset ääriarvot

Ääriarvot ja paikalliset ääriarvot

Derivoituvan funktion ääriarvotesti

Yhteenveto ääriarvojen etsinnästä:

Toinen ääriarvotesti

Harjoitustehtäviä

5.2 Pienin ja suurin arvo suljetulla välillä

Harjoitustehtäviä

5.3 Kuperuus, käännepiste ja asymptootti

Kuperuus

Käännepiste

Asymptootit

Yhteenveto funktion käyttäytymisen selvittämisestä

Harjoitustehtäviä

5.4 Yhtälön likimääräinen ratkaiseminen

Graafinen ratkaiseminen

Numeerinen ratkaiseminen ja Newtonin menetelmä

Harjoitustehtäviä

VI luku: Alkeisfunktioita

6.1 Eksponenttifunktio

Yleinen eksponenttifunktio

Neperin luku e

Eksponenttifunktio

Eksponenttifunktion kasvunopeus

Harjoitustehtäviä

6.2 Logaritmifunktio

Luonnollinen logaritmifunktio

Yleinen eksponenttifunktio ja logaritmifunktio

Harjoitustehtäviä

6.3 Hyperbelifunktiot ja areafunktiot

Hyperbelifunktiot

Areafunktiot

Harjoitustehtäviä

6.4 Arkusfunktiot

Arkussini- ja kosini

Arkustangentti- ja kotangentti

Harjoitustehtäviä

Lähteitä ja kirjallisuutta

Hakemisto

Havainnollistukset

Laskentapohjat

Opiskelutehtävät

Vinkit opiskelutehtäviin

Ratkaisut opiskelutehtäviin

Opiskeluvideot

Funktiot

Raja-arvot

Derivaatta

Funktion kulku

Sekalaisia analyysin opetusvideoita


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]

[Lähetä palautetta]