[Etusivu] [Sisältö] [Luku I II III IV V VI] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Lähteitä ja kirjallisuutta

1. Adams, Robert A.: Calculus: a complete course (6. ed.). Pearson Addison Wesley 2006.

2. Boyer, Carl B.: Tieteiden kuningatar: matematiikan historia (3. p.). Art House 2000.

3. Edwards, C. Henry: The historical development of the calculus. Springer−Verlag 1979.

4. Edwards, C. Henry and David E. Penney: Calculus (6. ed.). Prentice−Hall 2002.

5. Estep, Donald: Practical analysis of one variable. Springer−Verlag 2002.

6. Grossman, Stanley I.: Calculus (5. ed.). Saunders College 1992.

7. Grossman, Stanley I.: Calculus of one variable. Academic Press 1986.

8. Hass, Joel, Maurice D. Weir and George B. Thomas Jr.: University calculus. Pearson Addison Wesley 2007.

9. Häkkinen, Kaija: Matematiikan propedeuttinen kurssi. Jyväskylän yliopisto, taloustieteellinen osasto 1998. Internet (luettu 6.4.2006).

10. Johdatus korkeakoulumatematiikkaan. Tampereen teknillisen korkeakoulun verkkokurssi. Internet (luettu 6.4.2006).

11. Jäppinen Paavo, Alpo Kupiainen ja Matti Räsänen: Calculus: lukion pitkä matematiikka, osat 3 ja 6. Otava 1995−1996.

12. Kivelä, Simo K.: M niinkuin matematiikka: lukiotason matematiikan tietosanakirja (2. p.). MFKA-kustannus, 2000. (Ks. myös lähde 16)

13. Kivelä, Simo K.: Reaalimuuttujan analyysi. Otatieto 1997.

14. Lahtinen, Aatos ja Erkki Pehkonen: Matematiikkaa soveltajille 1. Kirjayhtymä 1987.

15. Lang, Serge: Short calculus. Springer−Verlag 2002.

16. M niinkuin matematiikka (Iso-M). Teknillisen korkeakoulun verkko-opiskelupaketti. Internet (luettu 6.4.2006).

17. Matematiikan sanakirja (suomi-ruotsi-englanti-venäjä). Opetushallitus, opettajan verkkopalvelu. Internet (luettu 19.8.2008).

18. Matematiikan käsikirja (toim. Jan Thompson, 2. p.). Tammi ja Suomen teknologiatieto 1994.

19. Merikoski, Jorma, Timo Sankilampi ja Teuvo Laurinolli: Matematiikan taito, osat 6-7 ja 13. WSOY 1996−2000.

20. Myrberg, Lauri: Differentiaali- ja integraalilaskenta korkeakouluja varten, osa I. Kirjayhtymä 1991.

21. Nurmiainen, Riikka ja Jyrki Rauhalinna: Pyramidi: Analyysi. Tammi 2001.

22. Saarimäki, Mikko: Diskreettiä ja äärellistä matematiikkaa (2. p.). Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto 2000.

23. Stein, Sherman K. and Anthony Barcellos: Calculus and analytic geometry. McGraw−Hill 1992.

24. Strauss, Monty J., Gerald L. Bradley and Karl J. Smith: Calculus (3. ed.). Prentice−Hall 2002.

25. The MacTutor History of Mathematics. University of St Andrews. Internet (luettu 6.4.2006).

26. Varberg, Dale, Edwin J. Purcell and Steven E. Rigdon: Calculus (9. ed.). Pearson Prentice Hall 2007.

27. Visual Calculus. University of Tennessee. Internet (luettu 6.4.2006).

28. Weir, Maurice D., Joel Hass and Frank R. Giordano: Thomas' calculus (11. ed.). Pearson Addison Wesley 2005.


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]

[Lähetä palautetta]