[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu]


Hakemisto

Hakusanojen linkit erotellaan näennäisillä sivunumeroilla. Ne eroavat painetun kirjan sivunumeroista ja tarvitaan tässä versiossa vain teknisistä syistä erottelemaan saman sanan eri viitteet toisistaan.

A

Abel 52

absoluuttinen kulmanyksikkö 150

akseli 91

alkukylki 151

analyysi 170

analyysin peruslause 241

analyyttinen geometria 69

arvojoukko 23

asymptootti 97, 209

avoin väli 3

B

bikvadraattinen yhtälö 51

binomi 8

Bolzanon lause 181

Briggsin logaritmi 140

D

derivaatta 189

derivaattafunktio 190

dimensio 15

diskriminantti 41

E

eksponentti 4

eksponenttiepäyhtälö 135

eksponenttifunktio 133, 141

eksponenttiyhtälö 134

ellipsi 94

ensimmäisen asteen epäyhtälö 37

ensimmäisen asteen yhtälö 34

epäjatkuvuuskohta 178

epäyhtälö 33

eksponentti- 135

ensimmäisen asteen 37

identtinen 37

itseisarvo- 58

juuri- 62

korkeamman asteen 52

murto- 55

toisen asteen 44

epäyhtälöryhmä 79

erotus (joukkojen) 1

erotusosamäärä 189

F

funktio 22

derivaatta- 190

eksponentti- 133, 141

integraali- 227-234

jatkuva 178

juuri- 125

käänteis- 110

kasvava 105, 203

kertymä- 247

kosini- 155

lineaarinen 113

logaritmi- 141

monotoninen 105, 110

paloittain määritelty 24

polynomi 26

polynomi- 44, 49, 113

potenssi- 120, 125, 129

rationaali- 53, 117

sini- 155

sisä- 108

tangentti- 155

trigonometrinen 153

ulko- 108

vähenevä 105, 203

yhdistetty 108, 194

funktion kuvaaja 25

G

graafi 25

H

hetkellinen nopeus 184, 186, 189

huippu 91, 94, 97

hyperbeli 97

liitto- 98

I

identtinen epäyhtälö 37

identtinen yhtälö 34

imaginaariyksikkö 3

integraalifunktio 227-234

integroimisvakio 227

irrationaaliluku 2, 128

itseisarvo 4

itseisarvoepäyhtälö 58

itseisarvoyhtälö 58

J

jatkuva funktio 178

joukko 1

arvo- 23

erotus 1

lähtö- 22

leikkaus 1

lukujoukot 2-3

kokonaisluvut 2

kompleksiluvut 3

luonnolliset luvut 2

rationaaliluvut 2

reaaliluvut 2

maali- 22

määrittely- 22

osajoukko 1

yhdiste 1

juuren indeksi 120

juuri 32

juuriepäyhtälö 62

juurifunktio 125

juuriyhtälö 60

juurrettava 6, 120

K

käänteisfunktio 110

kantaluku 4

kasvava funktio 105, 203

kasvuaste 20

kehäpiste 151

kertymäfunktio 247

keskinopeus 184, 185

kohtisuoruusehto (suorille) 74

kokonaisluvut 2

kompleksiluku 3

konformiset korkokannat 122

korkeamman asteen epäyhtälö 52

korkeamman asteen yhtälö 49

kosinifunktio 155

kulmakerroin 26, 69, 70, 73, 186, 189

kuvaaja (funktion) 25

L

lähtöjoukko 22

leikkaus 1

liittohyperbeli 98

lineaarinen funktio 113

lineaarinen optimointi 83

logaritmi 138

Briggsin 140

luonnollinen 140

logaritmifunktio 141

logaritmiyhtälö 143

loppukylki 151

lukujoukot 2-3

luonnollinen logaritmi 140

luonnolliset luvut 2

M

maalijoukko 22

määrätty integraali 239-246

määrittelyjoukko 22

maksimi 204

merkkisääntö

osamäärän 56

tulon 52

minimi 204

mittayksikkö 15

monomi 8

monotoninen funktio 105, 110

murtoepäyhtälö 55

murtoyhtälö 54

muuttuja 22

N

neliöjuuri 6

neliöönkorotusehto 60

nopeus

hetkellinen 184, 186, 189

keski- 184, 185

O

osajoukko 1

osamäärän merkkisääntö 56

P

paraabeli 45, 91, 114

polttopiste 94, 97

polttosäde 94

polynomi 8

polynomifunktio 26, 44, 49, 113

potenssi 4, 126

potenssifunktio 120, 125, 129

prosentti 17

prosenttimuutos 19

prosenttiosuus 18

prosenttiyksikkö 19

puoliakseli 94

puoliintumisaika 143

Pythagoraan lause 158

R

radiaani 150

raja-arvo 171-176, 189, 207, 239

epäoleellinen 172

oikeanpuoleinen 172

vasemmanpuoleinen 172

rajakustannukset 200

rajatulot 200

rationaalifunktio 53, 117

funktio

rationaali- 207

rationaalilauseke 12

rationaaliluvut 2

reaalilukuväli 3

reaaliluvut 2

S

sekantti 89, 175, 185

sinifunktio 155

sisäfunktio 108

suora 26, 69-74

supistaminen 12

suuntakulma 72, 73

suure 15

T

tangentti 89, 175, 186, 189

tangenttifunktio 155

termi 8

toisen asteen epäyhtälö 44

toisen asteen yhtälö

yhtälö

toisen asteen 40

trigonometrinen funktio 153

trinomi 8

tulon merkkisääntö 52

tulon nollasääntö 41, 49

U

ulkofunktio 108

V

vähenevä funktio 105, 203

väli 3

avoin 3

suljettu 203, 212, 238

valuuttakurssi 72

vastaluku 2

Y

yhdensuuntaisuusehto (suorille) 74

yhdiste 1

yhdistetty funktio 108, 194

yhtälö 32

bikvadraattinen 51

eksponentti- 134

ensimmäisen asteen 34

identtinen 34

itseisarvo- 58

juuri- 60

korkeamman asteen 49

logaritmi- 143

murto- 54

trigonometrinen 158

yhtälöpari 76

yhtälöryhmä 78

ympyrä 88


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu]