[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


2.3.2. Toisen asteen epäyhtälö

Toisen asteen epäyhtälö voidaan aina sieventää muotoon

 

missä merkin < tilalla voi olla mikä tahansa muu epäyhtälömerkki.

Toisen asteen epäyhtälön ratkaisu perustuu sen geometriseen tulkintaan. Epäyhtälön toisella puolella esiintyvän toisen asteen polynomifunktion

 

kuvaaja on paraabeli . Paraabelin aukeamissuunnan määrää toisen asteen termin kerroin seuraavasti:

• Jos , paraabeli aukeaa ylöspäin.

• Jos , paraabeli aukeaa alaspäin.

Toisen asteen epäyhtälöä ratkaistaessa selvitetään ensin vastaavan paraabelin aukeamissuunta sekä paraabelin ja -akselin leikkauskohdat ratkaisemalla vastaava yhtälö. Ratkaisu päätellään näiden tietojen perusteella.

Esimerkki 2.11.

Ratkaise epäyhtälö .

Ratkaisu:

Ratkaistaan ensin vastaava yhtälö.

 

Paraabeli leikkaa -akselin kohdissa ja ja aukeaa ylöspäin. Epäyhtälö toteutuu nollakohdissa ja niiden välissä.

Vastaus:   

Esimerkki 2.12.

Ratkaise epäyhtälö .

Ratkaisu:

Määrätään vastaavan toisen asteen polynomifunktion nollakohdat:

 

Koska yhtälöllä ei ole reaalisia ratkaisuja ja funktion kuvaaja on alaspäin aukeava paraabeli, sijaitsee paraabeli kokonaan -akselin alapuolella. Epäyhtälö toteutuu kaikilla :n reaaliarvoilla.

Vastaus:   

Esimerkki 2.13.

Yrityksen tuotantokustannukset (mk) riippuvat tuotantomäärästä (kpl) noudattaen funktiota:

 

Yrityksen tulot (mk) tuotantomäärän funktiona ovat

 

Millä tuotantomäärillä yrityksen toiminta on kannattavaa?

Ratkaisu:

Toiminta on kannattavaa, kun tulot ovat kustannuksia suuremmat.

 

Määrätään vastaavan yhtälön ratkaisut.

 

Koska vastaava paraabeli aukeaa ylöspäin, funktio saa positiivisia arvoja nollakohtien ulkopuolella. Valitaan näistä kustannusfunktion määrittelyvälille kuuluvat ratkaisut.

Vastaus:   Toiminta on kannattavaa, kun .

Huom!

Edellisen esimerkin funktioiden ja määrittelyssä esiintyvät vakiot eivät ole reaalilukuja vaan dimensionaalisia vakioita eli jokaisella on oma mittayksikkö. Jos ne olisivat pelkkiä lukuja, kustannusfunktion polynomin termejä ei voisi laskea yhteen, koska niillä olisi eri mittayksiköt. Toisaalta tulojen yksiköksi ei tulisi tällöin (mk) vaan (kpl).

Määrätään kustannus- ja tulofunktion vakioiden mittayksiköt. Koska vain samandimensioisia suureita voidaan laskea yhteen, kustannusfunktion jokaisen termin mittayksikön on oltava (mk). Merkitään vakion mittayksikköä :llä. Jotta kustannusfunktion ensimmäisen termin yksikkö olisi (mk), on mittayksiköiden välillä oltava voimassa seuraava yhtälö

 

Muiden vakioiden mittayksiköt saadaan vastaavasti. Kustannusfunktio on siten täydellisesti esitettynä

 

ja tulofunktio

 

Mittayksiköiden määrittäminen auttaa myös tulkitsemaan funktioissa esiintyvät vakiot. Kertyneestä tuotantomäärästä riippuva kustannusfunktio on yleisesti muotoa

 

missä on tuotannon aloittamiskustannukset ja funktio esittää kertyneestä tuotantomäärästä riippuvia yksikkökustannuksia. Esimerkin kustannusfunktio

,

joten tuotannon aloittamiskustannukset ovat nyt 14000 (mk) ja kertyneestä tuotannon määrästä riippuvat yksikkökustannukset ilmoittaa ensimmäisen asteen polynomifunktio

 

jonka vakiotermi 51 (mk/kpl) ilmoittaa hyödykkeen valmistuksesta aiheutuvat yksikkökustannukset maksimissaan ja kertyneen tuotantomäärän kerroin (vastaavan suoran kulmakerroin) osoittaa, miten yksikkökustannukset pienenevät tuotantomäärän kasvaessa. Kertoimen negatiivinen etumerkki selittyy oppimisella: kertyneen tuotantomäärän kasvaminen alentaa yksikkökustannuksia, koska tuotetta osataan valmistaa tehokkaammin.

Koska mittayksiköiden esittäminen funktion määritelmässä usein hankaloittaa varsinaisen asian ymmärtämistä tekemällä lausekkeet sekaviksi, jatkossa ne toisinaan jätetään selvyyden vuoksi pois. Lukijan kannattaa kuitenkin aina selvittää vakioiden mittayksiköt, jotta hän osaisi tulkita ne oikein.

Harjoituksia

16.  Ratkaise yhtälöt

(a)

(b)

Vastaus tehtävään 16

17.  Olkoon funktio . Ratkaise yhtälö .

Vastaus tehtävään 17

18.  Millä vakion arvoilla yhtälön reaalijuurien lukumäärä on

(a) 2

(b) 1

(c) 0?

Vastaus tehtävään 18

19.  Ratkaise epäyhtälöt

(a)

(b)

Vastaus tehtävään 19

20.  Millä vakion arvoilla epäyhtälö on identtisesti tosi?

Vastaus tehtävään 20

21.  Suorakulmion muotoisen levyn nurkista leikataan pois neliön muotoiset palat, joiden sivu on 20 (cm). Jäännöspala taivutetaan suorakulmaisen särmiön muotoiseksi kannettomaksi astiaksi. Särmiön tilavuus on 75 , ja pohjasivuista toinen on 25 (cm) pitempi kuin toinen. Laske pohjasivujen pituudet.

Vastaus tehtävään 21

22.  Tuotteen hintaa nostetaan %, minkä seurauksena kysytty määrä laskee 5 prosenttiyksikköä vähemmän. Muutosten takia tuotteen myyntitulot kasvavat 4,76 %. Määrää .

Vastaus tehtävään 22

23.  Auton bensiinin kulutus (l/100 km) riippuu ajonopeudesta (km/h) seuraavasti: , kun . Millä nopeudella bensiinin kulutus on 8,5 (l/100 km)?

Vastaus tehtävään 23

24.  Auto liikkuu tasaisella nopeudella 90 (km/h), kun kuljettaja havaitsee 26 (m):n päässä tiellä esteen. Reaktioaika on 1 (s), jonka jälkeen jarrutus alkaa. Millä nopeudella auto törmää esteeseen, kun hidastuvuus jarrutuksessa oletetaan samaksi kuin esimerkissä 2.10?

Vastaus tehtävään 24


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]