[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Kirjallisuus

Kurssille sopivat hyvin oheislukemiseksi kaikki lukion pitkän matematiikan oppikirjat. Niissä asiat on esitetty laajemmin ja ne sisältävät runsaasti esimerkkejä sekä harjoitustehtäviä. Kurssia suunnitellessani olen käyttänyt apuna seuraavia oppikirjoja ja kirjasarjoja:

Ailio Timo, "Lukion laajan matematiikan harjoitus- ja kertauskirja", Otava, 1988.

Kangasaho, Jukka - Mäkinen, Jukka - Oikkonen, Juha - Paasonen, Johannes - Salmela, Maija, "Funktiot ja yhtälöt 1-2, Analyyttinen geometria, Vektorit ja trigonometria, Differentiaalilaskenta 1-2, Integraalilaskenta, pitkä matematiikka", WSOY, 1995-1996.

Miinala, Hannu - Salimäki, Hannu - Varila, Kalevi - Vuorinen, Mauno, "Uuden lukion matematiikka 1-3, laaja oppimäärä", WSOY, 1990.

Oinas-Kukkonen, Heikki - Merikoski, Jorma - Niva, Reijo, "Akseli 1-3, matematiikan laaja oppimäärä", Weilin+Göös, 1984.

Rajala, Seppo - Vire, Jorma, "Lukion laaja matematiikka, kurssit 1-11", Otava, 1990.

Kurssikirjaksi voin myös suositella seuraavia lähestymistavaltaan inhimillisiä, havainnollisesti kuvitettuja sekä runsaasti harjoitustehtäviä ja sovelluksia sisältäviä teoksia. Kirjat kattavat kurssin sisällön muilta paitsi yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisumenetelmiä käsittävältä osin.

Auvil, Daniel L., "Calculus with Applications", Addison-Wesley, 1982.

Burgmeier, James W. - Boisen, Monte B. Jr. - Larsen, Max D., "Calculus with Applications", McGraw-Hill, 1990.

Hoffmann, Laurence D. - Bradley, Gerald L., "Calculus for Business, Economics and the Social and Life Sciences", McGraw-Hill, 1989.

Ammattioppilaitosten ja ammattikorkeakoulujen matematiikan oppikirjoista löytyy lisää sovelluksia eri aloilta. Seuraavassa luettelossa on kurssin suunnittelussa mukana olleet oppikirjat.

Karjalainen, Leila, "Optimi, matematiikkaa talouselämän ammattilaisille", Pii-Kirjat, 1995.

Kinnunen, Väinö - Launonen, Eero - Sorvali, Esko - Toivonen, Pertti, "Teknisten ammattien matematiikka 2 a ja 2 z", WSOY, 1992.

Launonen, Eero - Sorvali, Esko - Toivonen, Pertti, "Teknisten ammattien matematiikka 2 c",

WSOY, 1986.

Manninen, Pekka - Soininen, Aarne - Tuomola, Seppo - Öistämö, Juhani, "Teknillinen matematiikka 1-3", Tammertekniikka, 1992.

Pulkkinen, Pekka - Holopainen, Martti, "Talous- ja rahoitusmatematiikka 1", Weilin+Göös, 1994.

Taloustieteen käsitteet on määritelty selkeästi oppikirjassa:

Estola, Matti, "Kansantaloustieteen perusteet", Jyväskylän yliopiston Taloustieteen laitoksen julkaisuja, N:o 104/96.


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]