[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


6.3.2. Analyysin peruslause

Jos funktio on jatkuva välillä , niin määrätty integraali

 

missä on jokin funktion integraalifunktio.

Perustelu: Muodostetaan pinta-alafunktio , joka ilmoittaa välillä funktion kuvaajan ja -akselin väliin jäävän alueen pinta-alan. Tällöin ja

 

Osoitetaan ensin, että pinta-alafunktion derivaatta . Funktion erotusosamäärä kohdassa on

 

Erotusosamäärän osoittaja on käyrän ja -akselin välillä rajoittaman alueen pinta-ala. Kun on hyvin pieni, tämä pinta-ala on likimäärin yhtä suuri kuin suorakulmio, jonka kanta on ja korkeus . Tämän pinta-ala on , joten

 

Tämä approksimaatio on sitä parempi mitä pienempi on. Kun , arvion virhe lähestyy myös nollaa, joten

 

eli kaikilla .

Pinta-alafunktio siis jokin funktion integraalifunktio. Oletetaan, että funktio on eräs funktion integraalifunktio. Tällöin kaikki :n integraalifunktiot ovat muotoa , missä , ja erityisesti pinta-alafunktio jollakin . Koska , on

 

Pinta-alafunktio on siten

 

kaikilla . Tästä seuraa, että funktion kuvaajan, -akselin sekä suorien ja rajoittaman alueen pinta-ala

 

Toisaalta

 

joten

 

missä on jokin funktion integraalifunktio.

Huom!

Määrätyn integraalin

 

arvon laskeminen analyysin peruslauseen nojalla on kaksivaiheinen:

• määrätään jokin funktion integraalifunktio ja

• lasketaan erotus .

Vaiheessa, jossa funktio on integroitu, mutta arvoja ja ei ole vielä laskettu käytetään merkintää

 

joka tarkoittaa erotusta . Merkintä luetaan: "sijoitus :sta :hen ". Siis

 

Esimerkki 6.16.

Laske määrätty integraali

 

Ratkaisu:

 

Vastaus:   18

Esimerkki 6.17.

Laske määrätty integraali

 

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Esimerkki 6.18.

Laske määrätty integraali

 

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Esimerkki 6.19.

Laske määrätty integraali

 

Ratkaisu:

 

Vastaus:   1


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]