[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


3. Analyyttistä geometriaa

Analyyttisen geometrian perustana on tason varustaminen koordinaatistolla. Tason käyrille saadaan tällöin tietyt kahden muuttujan yhtälöt ja käyrien ominaisuuksien tutkiminen muuttuu yhtälöiden käsittelyksi. Analyyttisessä geometriassa ratkaistaan geometrisia tehtäviä algebrallisin menetelmin. Geometrisen perussuhteen "piste on käyrällä" korvaa analyyttisessä geometriassa laskennollinen ehto "pisteen koordinaatit toteuttavat käyrän yhtälön".

Tässä luvussa tutustutaan tavallisimpiin tasokäyriin. Käyristä esitellään niiden yhtälöt, ominaisuudet ja joitakin sovelluksia.

3.1. Suora

3.2. Lineaarinen yhtälö- ja epäyhtälöryhmä

3.3. Lineaarinen optimointi

3.4. Ympyrä

3.5. Paraabeli

3.6. Ellipsi

3.7. Hyperbeli

3. luvun harjoitusten vastaukset


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]