[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


5. Differentiaalilaskentaa

Tässä luvussa siirrytään uudelle matematiikan alueelle, jota nimitetään analyysiksi. Sille ovat tunnusomaisia erilaiset rajamenetelmät. Tätä uutta tarkastelutapaa käytetään sekä matemaattiseen teorianmuodostukseen että erilaisiin sovelluksiin talous- ja luonnontieteissä sekä tekniikassa. Tutustutaan aluksi analyysin peruskäsitteisiin.

5.1. Raja-arvo

5.2. Jatkuvuus

5.3. Funktion kasvunopeus

5.4. Derivaatta

5.5. Derivaatan sovelluksia

5. luvun harjoitusten vastaukset


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]