Matematiikan propedeuttinen kurssi

Tämä on samannimisen kurssikirjan verkkoversio. Painetun kirjan myynti: Jyväskylän yliopiston taloustieteiden tiedekunta, osastosihteeri Raija Siltanen (puh. 014 2602942, s-posti: siltanen@econ.jyu.fi), opiskelijahinta 11,81 euroa (1.1.2006). Myös opiskelijajärjestö Pörssi ry myy kirjaa. Tekijänoikeudet: Kaija Häkkinen ja Jyväskylän yliopisto. Verkkokirjaa voi vapaasti käyttää opiskeluun. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin tai opetusmateriaalina ilman lupaa on kielletty.

Matematiikan propedeuttisen kurssin tarkoitus on laajentaa lukion yleisen matematiikan tiedot vastaamaan pitkän oppimäärän tietoja siltä osin kuin niitä edellytetään muilla matematiikan johdanto- ja approbatur-kursseilla. Tämä luentomoniste sopii myös pitkän matematiikan suorittaneille kertauskirjaksi kurssin aihepiireissä.

Kirjan alussa on lyhyt kertausosa perusvalmiuksista, jossa palautetaan mieleen ne käsitteet ja laskutekniikat, joita opiskelijalta jatkossa edellytetään. Sen jälkeen perehdytään erilaisten yhtälöiden ja epäyhtälöiden ratkaisumenetelmiin, luodaan katsaus analyyttiseen geometriaan, esitellään tavallisimmat funktiotyypit sovelluksineen sekä differentiaali- ja integraalilaskentaa. Kunkin osion päätteeksi on kokoelma harjoitustehtäviä, joiden vastaukset löytyvät luvun lopusta.

Erillisellä sivustolla on propedeuttiseen kurssiin itseopiskelutehtäviä ratkaisuineen.

 

Alkusanat

1. Peruslaskuvalmiudet

2. Yhtälöitä ja epäyhtälöitä

3. Analyyttistä geometriaa

4. Reaalifunktiot

5. Differentiaalilaskentaa

6. Integraalilaskentaa

Kirjallisuus

Hakemisto


[Ensimmäinen sivu]