[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


6.3.4. Kertymäfunktio

Tarkastellaan jatkuvan funktion määrättyä integraalia ylärajan funktiona. Olkoon

 

Tällöin on eräs funktion integraalifunktio, sillä (vrt. analyysin peruslauseen perustelu). Jos on jokin funktion integraalifunktio, analyysin peruslauseen nojalla

 

Funktio on siten se :n integraalifunktio , jolla . Jos funktio ilmoittaa jonkin suureen kasvunopeuden, sen integraalifunktio , jolle , ilmoittaa suureen kohdan jälkeen kertyneen määrän. Tästä syystä funktiota

 

kutsutaan suureen kertymäfunktioksi.

Jos esimerkiksi funktio ilmoittaa kappaleen nopeuden ajan funktiona, niin kertymäfunktio

 

ilmoittaa kappaleen ajanhetken jälkeen kulkeman matkan (ts. aikavälillä kulkeman matkan). Vastaavasti, jos on yrityksen ajan suhteen vaihteleva tuotantonopeusfunktio, niin kertymäfunktio

 

ilmoittaa yrityksessä aikavälillä tuotetun määrän.

Esimerkki 6.21.

Erään kuukauden aikana koskessa virranneen veden virtausnopeus  () vaihteli ajan (vrk) suhteen noudattaen funktiota

 

kun . Laske koskessa 30 vuorokauden aikana virranneen veden määrä.

Ratkaisu:

Veden virtausnopeusfunktio on koskessa ajanhetkeen mennessä virranneen veden määrän derivaattafunktio: . Virranneen veden määrän ilmoittava funktio on siten jokin virtausnopeusfunktion integraalifunktio. Aikavälillä koskessa virranneen veden määrä on erotus eli määrätty integraali

 

Lasketaan tämän määrätyn integraalin arvo.

 

Vastaus:   Koskessa virtasi kuukauden aikana vettä n. .


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]