[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


5.5.1. Funktion kasvaminen ja väheneminen

Jos tietyllä välillä jatkuvan funktion kuvaajalle piirretyt tangentit ovat nousevia suoria, funktio on tällä välillä aidosti kasvava. Kuvasta nähdään, että välillä saa olla yksittäisiä pisteitä (ei kokonaista väliä), joissa tangentti on vaakasuora tai joissa funktio ei ole derivoituva (kärkikohta tai tangentti pystysuora).

Jos funktio on jatkuva suljetulla välillä ja koko välillä lukuunottamatta yksittäisiä pisteitä, joissa tai ei ole derivoituva, niin funktio on aidosti kasvava välillä .

Vastaavasti, jos tietyllä välillä jatkuvan funktion kuvajalle piirretyt tangentit ovat laskevia suoria, funktio on tällä välillä aidosti vähenevä. Välillä saa olla erillisiä pisteitä (ei kuitenkaan kokonaista väliä), joihin piirretty tangentti on vaakasuora tai joissa funktio ei ole derivoituva. Kuva osoittaa, että funktio on edelleen aidosti vähenevä.

Jos funktio on jatkuva suljetulla välillä ja koko välillä lukuunottamatta yksittäisiä pisteitä, joissa tai ei ole derivoituva, niin funktio on aidosti vähenevä välillä .

Esimerkki 5.24.

Millä väleillä polynomifunktio on (a) aidosti kasvava   (b) aidosti vähenevä? Piirrä myös tämän funktion kuvaaja.

Ratkaisu:

Tutkitaan funktion kasvamista ja vähenemistä derivaatan merkkikaavion avulla. Funktion derivaatta on . Derivaatan merkkikaavion laatimista varten lasketaan derivaatan nollakohdat.

 

Päätellään funktion kasvaminen ja väheneminen seuraavasta derivaatan merkkikaaviosta:

Vastaus:   Polynomifunktio on aidosti kasvava, kun , ja aidosti vähenevä, kun . Funktion kuvaajalle piirretyt tangentit ovat vaakasuoria derivaatan nollakohdissa ja . Funktion arvot näissä kohdissa ovat ja . Funktion kuvaajan voi hahmottaa näiden tietojen perusteella.


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]