[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


1.7. Funktio

Matematiikan soveltajat muodostavat reaalimaailmasta sitä kuvaavia matemaattisia malleja, hypoteeseja, joiden paikkansapitävyyttä he tutkivat empiirisesti ja hyväksyvät mallin, mikäli havainnot tukevat tehtyä hypoteesia. Ilmiöiden tarkastelussa tutkitaan usein eri suureiden välisiä riippuvuussuhteita. Esimerkiksi taloustieteilijä voi tutkia tuotteen kysynnän riippuvuutta sen hinnasta tai tuotannon määrän vaikutusta tuotantokustannuksiin. Fyysikko voi puolestaan tutkia esim. auton pysähtymismatkan riippuvuutta nopeudesta, jossa jarrutus aloitetan. Jos kahden muuttuvan suureen vaihtelut riippuvat toisistaan yksikäsitteisesti, sanotaan toista suuretta toisen funktioksi.

Suure voi riippua yhdestä tai useammasta muuttujasta. Vakionopeudella 80 (km/h) ajavan auton kulkema matka riippuu ainoastaan käytetystä ajasta . Kuljetun matkan aikariippuvuuden ilmoittaa yhden muuttujan funktio . Suorakulmion pinta-alaan vaikuttaa vain sen pituus ja leveys . Ala voidaan laskea kahden muuttujan funktion avulla. Suureeseen voi vaikuttaa hyvinkin suuri määrä muuttujia. Esimerkiksi tietyn tuotteen kysyntä riippuu sen oman hinnan lisäksi myös kaikkien kilpailevien tuotteiden hinnoista. Tällä kurssilla rajoitutaan ainoastaan yhden muuttujan funktioihin.

1.7.1. Funktion määritelmä

1.7.2. Funktion kuvaaja


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]