[Etusivu] [Sisältö] [Luku I II III IV V VI] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Sisältö

Alkusanat

Lukijalle

Verkkoversiosta

I Matematiikasta ja logiikasta

I.1. Matematiikka tieteenä

I.2. Lauselogiikkaa

I.3. Predikaattilogiikkaa

I.4. Joukko-oppia

II Lukuteoriaa

II.1. Luonnolliset luvut ja täydellinen induktio

II.2. Jaollisuus

II.3. Lukujärjestelmistä

II.4. Alkuluvuista

III Modulolaskentaa

III.1. Jäännösluokat

III.2. Laskutoimitukset

III.3. Jaollisuustestejä

III.4. Käänteisalkioista

III.5. RSA-menetelmä

IV Permutaatio

IV.1. Bijektio ja permutaatio

IV.2. Permutaatioesityksiä

IV.3. Parillisuus ja parittomuus

V Symmetria

V.1. Mitä on symmetria?

V.2. Tasokuvioiden symmetriaryhmät

V.3. Monitahokkaista

V.4. Tason isometrioista

VI Todennäköisyydestä

VI.1. Kombinatoriikkaa

Variaatio ja kombinaatio

VI.2. Äärellinen todennäköisyyskenttä

Aksiomatisointi

VI.3. Otanta ja toistokoe

Otanta ilman takaisinpanoa

Otanta takaisinpanolla

Toistokoe

VI.4. Ehdollinen todennäköisyys

VI.5. Jakauma ja odotusarvo

Kirjallisuutta

Asiahakemisto

Opiskelutehtävät

Vinkkejä opiskelutehtäviin

Ratkaisuja opiskelutehtäviin


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]