[Etusivu] [Sisältö] [Luku I II III IV V VI] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


Kirjallisuutta

1. Abas, Syed Jan and Amer Shaker Salman: Symmetries of islamic geometrical patterns. World Scientific, 1995.

2. Anderson, Ian: A first course in combinatorial mathematics. Clarendon Press, 1989.

3. Armstrong, M. A.: Groups and symmetry. Springer-Verlag, 1988.

4. Ayres, Frank Jr.: Schaum's outline of theory and problems of modern algebra. Schaum, 1965.

5. Balakrishnan, V.K.: Introductory discrete mathematics. Dover, 1996.

6. Biggs, Norman L.: Discrete mathematics. Oxford Clarendon Press, 1995.

7. Burn, R. P.: Groups, a path to geometry. Cambridge University Press, 1985.

8. Coxeter, H. S. M. and S. L. Greitzer: Geometry revisited. The Mathematical Association of America, 1983.

9. Cromwell, Peter R.: Polyhedra. Cambridge University Press, 1997.

10. Crypto FAQ (RSA's frequently asked questions about today's cryptography). Internet: http://www.rsa.com/rsalabs/node.asp?id=2152 (luettu 13.3.2007).

11. Durbin, John R.: Modern algebra: an introduction. Wiley, 1985.

12. Ekeland, Ivar: Ennakoimattoman matematiikka. Art House, 1989.

13. Epp, Susanna S.: Discrete mathematics with applications. PWS Publishing, 1995.

14. Farmer, David W.: Groups and symmetry, a guide to discovering mathematics. Mathematical world, vol. 5. American Mathematical Society, 1996.

15. Fraleigh, John B.: A first course in abstract algebra. Addison-Wesley, 1994.

16. Gardner, Martin: Älyniekka: jokamiehen ongelmakirja. Weilin & Göös, 1970.

17. Gloor, Oliver, Beatrice Amrhein and Roman E. Maeder: Illustrated Mathematics. TELOS/Springer-Verlag, 1995.

18. Goodaire, Edgar G. and Michael M. Parmenter: Discrete mathematics with graph theory. Prentice Hall, 2002.

19. Gossett, Eric: Discrete mathematics with proof. Pearson Education, 2003.

20. Graham, Ronald L., Donald E. Knuth and Oren Patashnik: Concrete mathematics: a foundation for computer science. Addison-Wesley, 1989.

21. Grimaldi, Ralph P.: Discrete and combinatorial mathematics: an applied introduction. Addison-Wesley, 1994.

22. Guzmán, Miguel de: Matemaattisia seikkailuja. Finn Lectura, 1990.

23. Hein, James L.: Discrete mathematics. Jones and Bartlett Publishers, 1996.

24. Ilkka, Seppo: Diskreettiä matematiikkaa. Otakustantamo, 1989.

25. Jacobs, Harold R.: Geometry. W. H. Freeman, 1974.

26. Kahanpää, Lauri: Algebra II, mahdollisuuksia ja mahdottomuuksia. Jyväskylän yliopisto, matematiikan laitos, luentomoniste 18, 1991.

27. Kahanpää, Lauri, Harri Högmander ja Matti Hannukainen: Johdatus matematiikkaan. Jyväskylän yliopisto, matematiikan laitos, luentomoniste 23, 1993.

28. Kivelä, Simo K.: Algebra ja geometria. Otatieto, 1996.

29. Käenmäki, Antti: Johdatus matematiikkaan, luentomuistiinpanot, 2005. Internet: http://www.math.jyu.fi/~antakae/opetus/materiaali/johdatus.pdf. (luettu 21.3.2007).

30. Kordemsky, Boris A.: The Moscow puzzles: 359 mathematical recreations. Penguin, 1990.

31. Lahtinen, Aatos ja Erkki Pehkonen: Matematiikkaa soveltajille 2. Kirjayhtymä, 1988.

32. Liu, C. L.: Elements of discrete mathematics. McGraw-Hill, 1985.

33. Matematiikan käsikirja (2. laitos, toim. Jan Thompson). Tammi, 1994.

34. MathWorld: DiscreteMathematics, Number Theory, and Probability and Statistics. Internet: http://mathworld.wolfram.com/topics/. (luettu 21.3.2007).

35. Monitahokas (Wikipedia). Internet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Monitahokas (luettu 13.3.2007).

36. Myrberg, Lauri: Algebra korkeakouluja varten. Kirjayhtymä, 1978.

37. Nevanlinna, Veikko: Lukuteorian alkeet. Jyväskylän yliopisto, matematiikan laitos, luentomoniste 8, 1988.

38. Nicholson, W. Keith: Introduction to abstract algebra. PWS-Kent, 1993.

39. Papoulis, Athanasios: Probability, random variables, and stochastic processes. McGraw-Hill, 1991.

40. Paulos, John Allen: Numerotaidottomuus: matemaattinen lukutaidottomuus ja sen seuraukset. Art House, 1991.

41. Pehkonen, Erkki: Matematiikan peruskurssi 1 korkeakouluja varten. Kirjayhtymä, 1978.

42. Perelman, J. I.: Kiintoisaa algebraa. Kustannusliike MIR, 1980.

43. Redmond, Don: Number theory, an introduction. Marcel Dekker, 1996.

44. Ross, Sheldon: A first course in probability. Macmillan, 1988.

45. Saarimäki, Mikko: Vektoreita ja yhtälöitä. Oppimateriaaleja n:o 7. Jyväskylän yliopiston avoin yliopisto, 2005.

46. Salem, Lionel, Testard, Frédéric and Salem, Coralie: Kauneimmat matemaattiset kaavat. Art House 1993.

47. Salminen, Hannele ja Jouko Väänänen: Logiikka on ajattelun matematiikkaa. Tiede 2000, 1/94.

48. Scheaffer, Richard L.: Introduction to probability and its applications. Duxbury, 1995.

49. The prime pages. Internet: http://primes.utm.edu/ (luettu 13.3.2007).

50. Tuominen, Pekka: Todennäköisyyslaskenta I. Limes, 1994.

51. Tuominen, Pekka ja Pekka Norlamo: Todennäköisyyslaskenta, osa 1. Limes, 1978.

52. Uniform Polyhedron (Wolfram Mathworld). Internet: http://mathworld.wolfram.com/UniformPolyhedron.html (luettu 13.3.2007).

53. Wikipedia, Category:Mathematics. Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Category:Mathematics. (luettu 21.3.2007).

54. Wikipedia, Luokka:Matematiikka. Internet: http://fi.wikipedia.org/wiki/Luokka:Matematiikka. (luettu 21.3.2007).

55. Yale, Paul B.: Geometry and symmetry. Dover, 1988.


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]