Kehyksillä | Ilman kehyksiä

Matematiikan peruskurssi, talousmatematiikan osio

Käyttäjälle
1. Lukujonot
Esitietovaatimukset
1.1. Lukujono ja summa
  1.1.1. Lukujono
  1.1.2. Summa
Harjoituksia
Tavoitteet
1.2. Aritmeettinen jono ja summa
  1.2.1. Aritmeettinen jono
  1.2.2. Aritmeettinen summa
Harjoituksia
Tavoitteet
1.3. Geometrinen jono ja summa
  1.3.1. Geometrinen jono
  1.3.2. Geometrinen summa
Harjoituksia
Tavoitteet
1. luvun oppimistehtävien ratkaisut
1. luvun harjoitusten vastaukset
2. Koronkorkolaskentaa
Esitietovaatimukset
2.1. Kasvanut ja alkuperäinen pääoma
  2.1.1. Kasvanut pääoma
  2.1.2. Alkuperäinen pääoma
Harjoituksia
Tavoitteet
2.2. Jaksolliset suoritukset
  2.2.1. Jaksollisten suoritusten yhteinen loppuarvo
  2.2.2. Jaksollisten suoritusten yhteinen alkuarvo
Harjoituksia
Tavoitteet
2.3. Tasaerälaina
  2.3.1. Annuiteettilaina
  2.3.2. Tasaerälaina, jossa useita tasaeriä korkojakson aikana
Harjoituksia
Tavoitteet
2. luvun oppimistehtävien ratkaisut
2. luvun harjoitusten vastaukset
3. Lineaarinen optimointi
Esitietovaatimukset
3.1. Lineaarinen optimointiongelma
  3.1.1. Matemaattinen malli
  3.1.2. Havainnollistaminen
Harjoituksia
Tavoitteet
3.2. Lineaarisen optimointiongelman ratkaiseminen
  3.2.1. Ratkaisutapoja
  3.2.2. Ratkaiseminen laskemalla
  3.2.3. Ratkaiseminen Excelillä
Harjoituksia
Tavoitteet
3. luvun harjoitusten vastaukset
Testaa tietosi -tehtävät
Testaa tietosi -tehtävien vastaukset