[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Esitietovaatimukset

Lineaarisen optimointiongelman havainnollistamiseksi tasokoordinaatistossa on osattava piirtää suora sen yhtälön avulla sekä ratkaista kahden muuttujan lineaarinen epäyhtälöryhmä. Jälkimmäinen taito opetetaan tässä luvussa, joten pääset hyvin alkuun havainnollistamisessa, kun osaat piirtää suoran koordinaatistoon olipa sen yhtälö esitetty ratkaistussa tai yleisessä muodossa. Kun ratkaiset lineaarisen optimointiongelman käsin yksinkertaisissa kahden muuttujan tapauksissa, sinun on osattava ratkaista kahden muuttujan yhtälöpari. Muissa tapauksissa lineaarinen optimointiongelma ratkaistaan yleensä tietokoneella esimerkiksi taulukkolaskentaohjelmalla. Ratkaistessasi lineaarisen optimointiongelman jollakin laskentaohjelmalla, sinun on ainoastaan osattava muodostaa sanallisesta ongelmasta matemaattinen malli. Tämä taito tietysti tarvitaan ratkaisitpa ongelman millä tahansa tavalla. Jos haluat opiskella enemmän lineaarisesta optimoinnista, löydät lisätietoja esimerkiksi Leila Karjalaisen kirjasta Optimi, matematiikkaa talouselämän ammattilaisille (1995) sekä Pekka Pulkkisen ja Martti Holopaisen kirjasta Talous- ja rahoitusmatematiikka (1994).


[edellinen] [sisällys] [seuraava]