[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Harjoituksia

Tehtävä 3.

Olkoon aritmeettinen jono

 

Laske tämän aritmeettisen jonon 87. jäsen sekä 109 ensimmäisen jäsenen summa.

Tehtävä 4.

Erkki talletti vuoden aikana jokaisen kuukauden alussa 60 euroa tilille, jonka korkokanta on 2 %/vuosi. Tilillä korko liitetään pääomaan vuoden lopussa, jolloin myös peritään 29 %:n suuruinen lähdevero korosta. Kuinka paljon talletukset kasvoivat nettokorkoa vuoden aikana?

Tehtävä 5.

Perhe ottaa 60000 euron asuntolainan 15 vuodeksi. Lainaa maksetaan takaisin kuukausittain. Lainan korkokanta on 5,15 %/vuosi. Perhe voi valita joko tasalyhennyslainan tai tasaerälainan. Tasalyhennyslainassa maksetaan kuukausittain yhtäsuuri lyhennys sekä korko jäljellä olevalle lainalle. Tasaerälainaa taas maksetaan joka kuukausi 479,18 euroa. Laske kummankin lainavaihtoehdon kokonaiskorko.


[edellinen] [sisällys] [seuraava]