[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Harjoituksia

Tehtävä 1.

Kuinka suureksi kasvoi kahdeksassa vuodessa lähdeverolliselle tilille vuoden alussa talletettu 25000 mk:n pääoma, kun tilin korkokanta oli 8,5 %/vuosi ja lähdevero oli 20 % kahtena ensimmäisenä vuonna, 25 % kolmena seuraavana ja 28 % lopun aikaa. Tilillä korko liitettiin pääomaan aina vuoden lopussa.

Tehtävä 2.

Mikä summa pitäisi tallettaa tilille, jonka lähdeverollinen korkokanta on 2,95 %/vuosi, jotta tilillä olisi korkoineen 5000 euroa viiden vuoden kuluttua? Tilillä korko liitetään pääomaan aina vuoden kuluttua. Lähdevero on 29 %.

Tehtävä 3.

Lahtinen osti kerrostalokolmion 80000 eurolla. Hän teetti siihen heti remontin, joka maksoi 7500 euroa. Millä hinnalla Lahtisen pitäisi saada asunto myydyksi kolmen vuoden kuluttua, jotta hän saisi asuntokaupoillaan 5,5 %:n vuotuisen korkokannan mukaisen tuoton?


[edellinen] [sisällys] [seuraava]