[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Harjoituksia

Tehtävä 7.

Esko otti viideksi vuodeksi 25500 euron lainan. Lainan korkokanta on 6,25 %/vuosi. Laina maksetaan takaisin vuosittain tapahtuvin tasaerin. Laske tasaerä (annuiteetti) pyöristäen se kymmenen euron tarkkuuteen. Laadi lainanlyhennystaulukko, josta ilmenee kunkin maksuerän sisältämä korko ja lyhennys sekä laske taulukkoon viimeinen maksuerä, joka sisältää jäljellä olevan lainan ja sen koron. Kuinka paljon Esko joutuu maksamaan lainastaan korkoa?

Tehtävä 8.

Perhe on ottamassa uuden asunnon hankkimista varten 57000 euron asuntolainan. Lainan korkokannaksi on sovittu 4,85 %/vuosi ja lainatyypiksi tasaerälaina. Laske tasaerä ja kokonaiskorko seuraavissa tapauksissa:

(a) laina-aika 15 vuotta ja maksut neljännesvuosittain,

(b) laina-aika 15 vuotta ja maksut kuukausittain,

(c) laina-aika 12 vuotta ja maksut neljännesvuosittain sekä

(d) laina-aika 12 vuotta ja maksut kuukausittain.

Miten laina-aika ja vuotuisten maksukertojen lukumäärä vaikuttaa kokonaiskorkoon?

Tehtävä 9.

Tuija aikoo ottaa 39500 euron asuntolainan 12 vuodeksi. Lainan korkokanta on 5,15 %/vuosi. Lainaa hän maksaisi takaisin kuukausittain. Tuija miettii, ottaisiko tasalyhennyslainan vai tasaerälainan. Laske kummassakin tapauksessa, kuinka paljon Tuija joutuisi maksamaan lainastaan kaikkiaan korkoa? Kuinka paljon suurempi olisi tasalyhennyslainan ensimmäinen maksuerä tasaerälainan tasaerään verrattuna?


[edellinen] [sisällys] [seuraava]