[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Harjoituksia

Tehtävä 1.

Onnelliset Opiskelijat ry kerää rahaa ekskursiomatkaa varten. Yhdistys järjestää myyjäiset, jossa myydään jäsenten valmistamia koristetyynyliinoja ja esiliinoja. Tyynyliinaan kuluu kangasta 50 cm/kpl ja esiliinaan 100 cm/kpl. Yhdistys on saanut lahjoituksena 50 m kangasta. Koristetyynyliinan valmistukseen kuluu aikaa 30 min/kpl ja esiliinan 20 min/kpl. Yhteensä yhdistyksellä on aikaa käytettävissään 20 h. Yhdistys myy sekä tyynyliinat että esiliinat hintaan 5 euroa/kpl. Kuinka monta tyynyliinaa ja kuinka monta esiliinaa yhdistyksen kannattaa tehdä, jotta se saisi kartutettua matkakassaansa mahdollisimman paljon? Oletetaan, että näillä hinnoilla kaikki käsityöt menevät kaupaksi.

Tehtävä 2. 

Puutarhuri lannoittaa suurta nurmikenttää. Lannoite-erän tulee sisältää vähintään 36 kg fosfaatteja ja 30 kg nitraatteja. Varastossa on kahta eri keinolannoitetta. Puutarhan X-lannos sisältää fosfaatteja 20 % ja nitraatteja 10 %. Nurmikon Erikoislannos sisältää 20 % fosfaatteja ja 30 % nitraatteja. Puutarhan X-lannos maksaa 0,5 euroa/kg ja Nurmikon Erikoislannos yhden euron kilolta. Millainen olisi mahdollisimman halpa lannoiteseos nurmialueen lannoitukseen?

Tehtävä 3. 

Kenkäkaupalle tarjoutuu tilaisuus ostaa tehtaan loppuunmyynnistä erä naisten kävelykenkiä ja avokkaita. Kenkien ostohinnat ja arvioidut markkinointikustannukset ovat seuraavan taulukon mukaiset.

 

Kävelykengät

Avokkaat

Ostohinta (mk/pari)

40 i

15 i

Markkinointikustannukset (mk/pari)

1,5 i

1,5 i

Kaupalla on käytettävissään 4500 euroa kenkien ostoon ja 300 euroa niiden markkinointiin. Kauppias arvioi kävelykenkien menekin olevan korkeintaan 150 paria. Kävelykengät myydään hintaan 60 euroa/pari ja avokkaat hintaan 30 euroa/pari. Kuinka monta paria kävelykenkiä ja kuinka monta paria avokkaita kaupan kannattaa hankkia loppuunmyynnistä, jotta niiden myynnistä saatu kokonaiskatetuotto olisi mahdollisimman suuri?

Tehtävä 4. 

Yritys markkinoi kolmea eri tuotetta (T1, T2 ja T3) kahdella eri talousalueella (A1 ja A2). Seuraavassa taulukossa on esitetty kunkin tuotteen katetuotto (i/kpl) ja markkinointikustannukset (i/kpl) eri alueilla sekä tuotteiden myyntityöhön kuluva aika (min/kpl).

 

A1

T1

A1

T2

A1

T3

A2

T1

A2

T2

A2

T3

Katetuotto (i/kpl)

10

20

30

8

18

28

Markkinointikustannukset

2

2

2

3

3

3

Myyntityö (min/kpl)

6

5

7,5

6

5

7,5

Tuotteiden markkinointiin on budjetoitu 20000 euroa ja myyntityötä on käytettävissä 600 h. Yritys valmistaa jokaista tuotetta vähintään 500 kpl. Markkinointitutkimuksen mukaan talousalueella A1 kunkin tuotteen menekki on korkeintaan 1500 kpl ja talousalueella A2 korkeintaan 1200 kpl. Kuinka paljon yrityksen on markkinoitava kutakin tuotetta näille talousalueille, jotta saatu katetuotto olisi mahdollisimman suuri?


[edellinen] [sisällys] [seuraava]