[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Tavoitteet

Opiskeltuasi tämän osion sinun tulisi osata ratkaista yksinkertaiset lineaariset optimointiongelmat sekä käsin että Excel-taulukkolaskentaohjelmalla.


[edellinen] [sisällys] [seuraava]