[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Harjoituksia

Tämän luvun harjoitukset, joissa on muodostettava annetun lineaarisen optimointiongelman matemaattinen malli sekä ratkaistava tämä ongelma, ovat vasta luvun lopussa, jolloin myös optimointiongelman ratkaiseminen eri tavoilla on opetettu.


[edellinen] [sisällys] [seuraava]