[edellinen] [sisällys] [seuraava]


1. Lukujonot

Seuraavassa luvussa, jossa tarkastellaan koronkorkolaskentaan liittyen jaksollisia suorituksia sekä tasaerälainoja, tarvitaan lukujonoihin perustuvia laskentamenetelmiä. Tässä luvussa annetaan nuo koronkorkolaskentaan liittyvät matemaattiset valmiudet. Luvussa esitellään lyhyesti, mitä lukujonot ovat, sekä tutustutaan talousmatematiikassa tarvittaviin erikoistapauksiin: aritmeettiseen ja geometriseen lukujonoon. Teorian lisäksi näytetään esimerkein, millaisissa tilanteissa lukujonoihin liittyviä laskentamenetelmiä käytetään.


[edellinen] [sisällys] [seuraava]