[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Harjoituksia

Tehtävä 6.

Laske kolmen desimaalin tarkkuudella summa

 
Tehtävä 7.

Liisa talletti vuosina 1990-1995 kunkin vuoden alussa 2000 mk tilille, jonka veroton korkokanta oli 2 %/vuosi. Tilillä korko liitettiin pääomaan aina vuoden lopussa. Kuinka paljon tilillä oli rahaa vuosituhannen vaihteessa, kun korkokanta pysyi muuttumattomana eikä tililtä tänä aikana nostettu varoja?


[edellinen] [sisällys] [seuraava]