[edellinen] [sisällys] [seuraava]


Käyttäjälle

Matematiikan peruskurssin talousmatemaattinen osio keskittyy koronkorkolaskentaan ja lineaariseen optimointiin. Osio alkaa lukujonojen ja summien käsittelyllä, koska näitä tietoja tarvitaan koronkorkolaskentaan liittyvien jaksollisten suoritusten tarkastelussa. Osio on tarkoitettu hyödyttämään kaikkia taloustieteiden opiskelijoita, jotta he saisivat mm. rahoitusmatematiikassa ja laskentatoimessa vaadittavia matemaattisia perusvalmiuksia. Olen pyrkinyt suunnittelemaan osion esimerkit vastaamaan reaalimaailman tilanteita. Tästä syystä osio soveltuu kaikille niille, jotka haluavat tehdä jokapäiväiseen elämäänsä liittyviä laina- ja sijoituslaskelmia ja oppia niihin perustuen tekemään omaan rahatalouteen liittyviä päätöksiä.

Tämä verkkomateriaali on tarkoitettu erityisesti itsenäiseen opiskeluun. Löydät materiaalin sisällysluettelosta kunkin luvun yhteydestä linkin esitietovaatimuksiin, jotka sinun olisi hyvä hallita pystyäksesi omaksumaan asian. Materiaalissa esitettyä teoriaa selvennetään esimerkein. Itsenäisesti opiskelevia varten ne on jaettu kahteen ryhmään: esimerkkeihin ja oppimistehtäviin. Esimerkkien ratkaisut on esitetty heti tehtävän jälkeen. Oppimistehtävät on puolestaan tarkoitettu itse ratkaistaviksi. Oppimistehtävän yhteydessä ei ole ratkaisua vaan linkki ratkaisusivulle, josta voit tarkistaa oman ratkaisusi oikeellisuuden. Yritä ratkaista mahdollisimman monta oppimistehtävää, sillä harjoittelemalla opit parhaiten. Mieti edes ratkaisuperiaate, sillä pelkän malliratkaisun lukeminen ei ole kovin opettavaista. Tietysti voit ratkaista myös esimerkkejä itse. Kunkin alaluvun lopussa on linkki harjoitussivulle, mistä löydät opetetun asian lujittamiseen tarkoitettuja harjoituksia. Niihin löydät vastaukset erilliseltä vastaussivulta, jonne on linkki kunkin luvun lopussa. Kukin monisteen alaluku päättyy tavoitteet-linkkiin, jonka valittuasi näet, mitä sinun oletetaan hallitsevan opiskeltuasi kyseisen osion. Jotta voisit itse seurata edistymistäsi, löydät materiaalista myös linkkejä `testaa tietosi' -tehtäviin. Ne sisältävät kysymyksiä tai pieniä laskutehtäviä edellä opetetusta aiheesta sekä linkin sivulle, josta voit tarkistaa oman vastauksesi oikeellisuuden. Muista, että matematiikkaa oppii parhaiten harjoittelemalla. Tästä syystä tämä itsenäistä opiskelua tukeva materiaali pyrkii tarjoamaan mahdollisuuden aktiiviseen opiskeluun, jossa voit oppimistehtävien ja `testaa tietosi' -tehtävien avulla harjoitella opiskelemaasi ja seurata samalla omaa oppimistasi.

Tämä materiaali perustuu ammattikorkeakoulun talousmatematiikan kurssille kirjoittamaani julkaisemattomaan kurssimonisteeseen. Toivon materiaalin käyttäjiltä palautetta esimerkiksi sähköpostitse aina, kun löydätte jotakin huomautettavaa. Ilmoittakaa minulle, jos havaitsette materiaalissa virheitä tai sivujen toimivuudessa hankaluuksia. Palautettanne käytetään materiaalin edelleen kehittämiseen.

Opiskeluiloa talousmatematiikan parissa!

Jyväskylässä 27.1.2002

Kaija Häkkinen

khakkine@maths.jyu.fi

P. (014) 260 2768 (työ) / (014) 245 335 (koti) / 050 384 6690 (matkapuhelin)


Verkkoversion käyttäjälle

Matematiikan peruskurssin talousmatematiikan osion materiaali on sisällöltään identtinen vastaavan kirjallisen materiaalin kanssa. Matemaattisen notaation esittämiseen käytetystä tekniikasta johtuen nämä www-sivut eivät sovellu tulostettaviksi. Vastaava kirjallinen materiaali on saatavissa Kampus-kirjan Mattilanniemen myyntipisteestä hintaan 2 euroa.

Verkkokirjan selaamisen voi aloittaa sisällysluettelosta tai kehyksiä tukevilla selaimilla sisällysluettelon ja tarkasteltavan kohdan yhtaikaa näyttävästä näkymästä. Sisällysluettelon avulla pääsee suoraa mihin tahansa kohtaan kirjaa. Sisältösivujen alussa ja lopussa olevia linkkejä käyttäen verkkokirjaa voi lisäksi selata järjestyksessä. Lukujen välillä suoria etenemislinkkejä ei ole. Oppimis- ja testaa tietosi -tehtävät vastauksineen on linkitetty. Paluun näistä tehtävistä takaisin tekstiin voi tehdä joko selaimen 'takaisin' -painikkeella tai paluulinkkejä seuraten. Selainikkuna kannattaa asettaa leveydeltään sellaiseksi, että tekstiä on mukava lukea. Yleensä suhteellisen kapea palsta on miellyttävin.

Jyväskylässä 31.1.2002
Matematiikan verkko-opetuksen suunnittelija
Tero Tilus
tero.tilus@jyu.fi


[edellinen] [sisällys] [seuraava]