[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


1. Peruslaskuvalmiudet

Matematiikan propedeuttinen kurssi edellyttää lukion lyhyen matematiikan tietoja. Koska osa käsitteistä, laskumenetelmistä ja erityisesti merkinnöistä on saattanut unohtua, on tämän luentomonisteen ensimmäinen luku omistettu kertaukselle. Luvussa esitetään lyhyesti ne matemaattiset käsitteet ja menetelmät, joiden hallitseminen kurssilla edellytetään ja joita ei esitetä muissa luvuissa.

Tämä luku on tarkoitettu lähinnä omatoimiseen kertaukseen. Lukijan kannattaa ainakin silmäillä luku lävitse: luvussa esiteltyjen käsitteiden yhteydessä on kerrattu esimerkkien avulla niihin liittyviä laskutekniikoita, jotka käyttämättöminä helposti unohtuvat. Kunkin osion lopuksi on muutama harjoitus, joiden avulla voi osaamistaan testata. Tarvittaessa lukijan kannattaa laskea lisaharjoituksia esimerkiksi lukion oppikirjoista.

1.1. Joukko-oppia

1.2. Itseisarvo, potenssi ja neliöjuuri

1.3. Polynomit

1.4. Rationaalilausekkeet

1.5. Mittayksiköllisten suureiden laskutoimitukset

1.6. Prosenttilaskuja

1.7. Funktio

1. luvun harjoitusten vastaukset


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]