[Etusivu] [Sisällysluettelo] [Hakemisto]
[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]


1.3.2. Polynomien laskutoimitukset

Polynomien yhteenlasku

Polynomien summa lasketaan yhdistämällä samanmuotoiset termit, joilla on täsmälleen sama muuttujaosa. Ne yhdistetään laskemalla niiden kertoimet yhteen osittelulain perusteella.

Esimerkki 1.7.

Laske .

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Polynomien vähennyslasku

Polynomien erotus lasketaan lisäämällä vähennettävään vähentäjän vastapolynomi, joka saadaan vaihtamalla siitä kaikki etumerkit vastakkaisiksi.

Esimerkki 1.8.

Laske .

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Polynomien kertolasku

Polynomin kertominen monomilla

Polynomi kerrotaan monomilla kertomalla sillä erikseen polynomin jokainen termi.

Esimerkki 1.9.

Laske .

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Polynomin kertominen polynomilla

Kahden polynomin tulossa kerrotaan kertojapolynomin jokaisella termillä kerrottavan kaikki termit ja lasketaan saadut tulot yhteen.

Esimerkki 1.10.

Laske .

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Muistikaavat

Seuraavat muistikaavat helpottavat eräiden binomien kertolaskun erikoistapausten laskemista.

 

Nämä muistikaavat voidaan todistaa oikeiksi suorittamalla ko. kertolaskut. Tämä jätetään lukijalle harjoitustehtäväksi.

Esimerkki 1.11.

Laske

(a)

(b)

(c)

Ratkaisu:

(a)

(b)

(c)

Vastaus:   (a)    (b)    (c)

Polynomin jakaminen tekijöihin

Kun polynomi jaetaan tekijöihin, se esitetään kahden tai useamman polynomin tulona. Polynomi voidaan jakaa tekijöihin esimerkiksi ottamalla yhteinen tekijä osittelulain nojalla:

 

Esimerkki 1.12.

Jaa tekijöihin .

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Polynomi voidaan jakaa tekijöihin myös käyttämällä edellä esiteltyjä muistikaavoja toiseen suuntaan.

Esimerkki 1.13.

Jaa tekijöihin

(a)

(b)

Ratkaisu:

(a)

(b)

Vastaus:   (a)    (b)

Polynomien jakolasku

Polynomi jaetaan monomilla jakamalla sen jokainen termi erikseen tällä monomilla.

Esimerkki 1.14.

Laske .

Ratkaisu:

 

Vastaus:   

Polynomin jakaminen polynomilla (jakokulmassa) esitellään korkeamman asteen yhtälöiden yhteydessä luvussa 2.

Harjoituksia

9.  Laske

(a)

(b)

Vastaus tehtävään 9

10.  Laske polynomien ja

(a) summa

(b) erotus

Vastaus tehtävään 10

11.  Laske

(a)

(b)

Vastaus tehtävään 11

12.  Jaa tekijöihin

(a)

(b)

Vastaus tehtävään 12


[Ylempi pääsivu] [Edellinen sivu] [Seuraava sivu]