[edellinen] [sisällys] [seuraava]


3.2. Potenssi- ja juurifunktio

Tutustuimme potenssin ja neliöjuuren käsitteisiin jo kurssin ensimmäisessä modulissa. Tuolloin potenssi määriteltiin niin, että eksponenttina oli jokin positiivinen kokonaisluku. Tässä luvussa laajennamme potenssikäsitettä niin, että eksponenttina voi itse asiassa olla mikä tahansa reaaliluku. Samalla opimme, kuinka esimerkiksi neliöjuuri voidaan ajatella potenssina.

3.2.1. Potenssifunktio

Lue aluksi luentomonisteen luvusta 4.5.1, mitä siellä kerrotaan meille jo tutusta potenssifunktiosta, jossa eksponenttina on jokin positiivinen kokonaisluku. Katso erityisesti potenssifunktion kuvaajia sekä parillisen että parittoman eksponentin tapauksessa. Seuraavalla testaa tietosi -tehtävällä voit varmistaa, että olet havainnut kuvista kaiken oleellisen.

 

Testaa tietosi II

Vastaa perustellusti seuraaviin kysymyksiin.

(a) Minkä pisteiden kautta funktion kuvaaja aina kulkee, kun

(i) on parillinen? (ii) on pariton?

(b) Kuinka monta ratkaisua on yhtälöllä , kun

(i) on parillinen? (ii) on pariton?

(c) Tiedämme, että reaaliluvulle on voimassa . Ratkaise yhtälö , kun

(i) on parillinen (ii) on pariton

(d) On voimassa . Voidaanko tästä päätellä, että , kun

(i) on parillinen? (ii) on pariton?

Tarkista vastaus sivulta 139.
 

3.2.2. Juurifunktio

Aloita lukemalla luentomonisteen luvusta 4.5.2 yleisten juurien määritelmistä aina esimerkkiin 4.9 saakka. Tämän luettuasi sinun pitäisi tietää, että reaaliluvun :s juuri, jota merkitään toteuttaa aina ehdon eli luvun :s juuri on sellainen reaaliluku, joka korotettuna juuren indeksin osoittamaan potenssiin antaa kyseisen luvun . Mikäli on parillinen eli on kyse ns. parillisesta juuresta, on lisäksi huomattava, että parillinen juuri on määritelty ainoastaan ei-negatiivisille luvuille eli silloin, kun juurrettava . Lisäksi parillisen juuren arvo on aina ei-negatiivinen. Jos ja parillinen, on kaksi eri lukua, jotka toteuttavat yhtälön . Nuo luvut ovat toistensa vastalukuja ja niistä se positiivinen on luvun :s juuri ja se negatiivinen ratkaisu tämän vastaluku . Muistathan, että funktion arvon piti aina olla yksikäsitteinen. Kun sovitaan, että luvun parillinen juuri on aina ei-negatiivinen, saadaan myös parillinen juurifunktio määriteltyä yksikäsitteisesti: tällöin se negatiivinen luku, joka korotettuna juuren osoittamaan potenssiin antaa myös juurrettavan, on tuon juurrettavan :nnen juuren vastaluku. Varmista vielä oheisella testaa tietosi -tehtävällä, että osaat määrittää jukujen yleisiä juuria.

 

Testaa tietosi III

Laske

(a) (b) (c) (d) (e)

Tarkista vastaus sivulta 140.
 

Huom! Osaathan määrittää yleisten juurien likiarvoja laskimella. Tämä hoituu näppäimellä, joka on laskimessasi todennäköisimmin joko tai . Molemmat näppäimet toimivat samalla periaatteella eli ensin näpäillään juurrettava, sitten tuo juurinäppäin, tämän jälkeen annetaan juuren indeksi ja lopuksi näppäillään =. Esimerkiksi luvun likiarvo saadaan laskimella seuraavien näppäilyjen kautta:

.

Tulos on viiden desimaalin tarkkuudella 2,39012.


Huom! Muistithan, että ne laskimen toiminnot, jotka on merkitty jonkun näppäimen yläpuolelle, toimivat INV- tai SHIFT-näppäimen kautta eli kyseisen toimintonäppäimen painallusta vastaa INV- tai SHIFT-näppäimen painallus ensin ja sitten merkinnän alla olevan näppäimen painallus.

Lue sitten esimerkit 4.10 ja 4.11, joista ilmenne pari tilannetta, joissa yleisten juurien määrittämistä tarvitaan. Luettuasi kyseiset esimerkit sinun pitäisi tietää, kuinka jonkun suureen määrä saadaan kätevästi laskettua esimerkiksi viiden aikajakson kuluttua, kun tiedetään suureen määrä alkuhetkellä ja että tuo määrä kasvaa tai vähenee aina yhtä monta prosenttia jokaisen aikajakson aikana. Harjoittele lopuksi asiaa oheisen oppimistehtävän avulla.

 

Oppimistehtävä 3.1.

Vuoden 1995 alussa talletettiin 12500 mk tilille, jolla korko liitetään pääomaan aina vuoden lopussa. Tilillä oli vuoden 2000 lopussa korkoineen 14369,35 mk, kun tuona aikana tililtä ei nostettu yhtään varoja. Mikä oli tilin vuotuinen korkokanta?

Tarkista ratkaisusi sivulta 129.
 

Katso vielä juurien laskusäännöt sekä siihen liittyvä esimerkki 4.12. Testaa sitten laskusääntöjen käyttöä oheisilla oppimistehtävillä.

 
Oppimistehtävä 3.2.

Laske. Ilmoita tuloksen tarkka arvo.

(a) (b) (c)

Tarkista ratkaisusi sivulta 130.
 
Oppimistehtävä 3.3.

(a) Sievennä niin, että juurrettavaksi jää mahdollisimman pieni luku.

 

(b) Poista juurimerkki nimittäjästä.

 

(c) Laske. Ilmoita tuloksen tarkka arvo.

 

Tarkista ratkaisusi sivulta 130.
 

3.2.3. Yleinen potenssifunktio

Tähän saakka potenssikäsite on määritelty niin, että eksponenttina on aina jokin positiivinen kokonaisluku. Potenssikäsitettä voidaan kuitenkin laajentaa niin, että eksponenttina voi olla mikä tahansa reaaliluku. Potenssikäsitteen laajennuksen myötä potenssifunktion määrittelyjoukko supistuu niin, että yleisemmät potenssit on määritelty enää vain positiivisille luvuille. Lue propedeuttisen kurssin luentomonisteen luvusta 4.5.3. kuinka potenssin määritelmä on laajennettu asteittain käsittelemään lopulta myös irrationaalipotensseja. Katso samalla aiheeseen liittyvät esimerkit 4.14 - 4.15. Oheiseen taulukkoon on koottu yhteenveto näistä potenssikäsitteen laajennukseen liittyvistä määritelmistä.

 

Määritelmä kaavana

Määritelmä sanallisesti

Määritelty, kun

 

Luvun nollas potenssi on aina yksi.

 

 

Luku saadaan korotettua negatiiviseen potenssiin korottamalla luvun käänteisluku (osoittaja ja nimittäjä vaihtaneet paikkaa) vastaavaan positiiviseen potenssiin .

 

 

Erikoistapaus edellisestä: luvun käänteisluku on sama kuin luku korotettuna potenssiin -1.

 

 

Luku korotetaan murtolukupotenssiin laskemalla eksponentin nimittäjän osoittama juuri eli :s juuri luvusta , missä on eksponentin osoittaja.

 

 

Erikoistapaus edellisestä: luvun :s juuri on sama kuin luku korotettuna potenssiin .

 

Taulukosta pois jätetyistä irrationaalipotensseista sinun on tärkeää tietää, että niille saat laskettua likiarvot laskimella ja että nämäkin potenssit on määritelty ainoastaan positiivisille luvuille. Kokeile seuraavan oppimistehtävän avulla, osaatko laskea näitä yleisiä potensseja annetuille luvuille.

 
Oppimistehtävä 3.4.

Laske

(a) (b) (c) (d) (e) (f)

Tarkista ratkaisusi sivulta 130.
 

Olethan jo havainnut, että voit ajatella kaikki juuret potensseina, koska esimerkiksi jne. Tätä taitoa kirjoittaa esim. juuret potensseina tarvitsemme seuraavissa moduleissa. Testaa oheisella testaa tietosi -tehtävällä, sujuuko sinulta erilaisten lausekkeiden muuntaminen potensseiksi.

 

Testaa tietosi IV

Määrää pikku laatikosta puuttuva eksponentti.

(a) (b) (c)

Tarkista vastaus sivulta 140.
 

Edellä esitellyt potenssikäsitteen laajennukseen liittyvät määritelmät on tehty niin, että vanhat tutut potenssilaskusäännöt, joita harjoittelimme jo modulissa 1, ovat edelleen voimassa. Kertaa nämä potenssilaskusäännöt luentomonisteen sivulta 100 ja katso samalla esimerkit 4.16 ja 4.17. Huomaa, että esimerkiksi hankalannäköisiä juurilausekkeita voi mukavasti laskea potenssilaskusääntöjä käyttäen, kunhan on ensin muuttanut lausekkeen kaikki juuret potensseiksi. Itse pidän potenssilaskusääntöjen soveltamista helpompana kuin esim. juurikaavojen käyttöä. Tästä syystä juurilausekkeita laskiessani muutankin ensin ko. juuret potensseiksi ja lasken sitten tuloksen potenssilaskusääntöjen avulla. Seuraavan oppimistehtävän avulla voit harjoitella potenssilaskusääntöjen käyttöä.

 
Oppimistehtävä 3.5.

Laske

(a) (b) (c)

Tarkista ratkaisusi sivulta 131.
 

Nyt, kun olemme harjoitelleet potensseilla laskemista näissä yleisemmissä tapauksissa, voimme määritellä ns. yleisen potenssifunktion, joka on muotoa

,

missä vakioeksponenttina voi olla mikä tahansa reaaliluku. Tämä yleinen potenssifunktio on määritelty ainoastaan positiivisilla luvuilla.

Yleisen potenssifunktion kuvaajan muoto riippuu tietysti eksponentista . Seuraavan oppimistehtävän avulla voit tutkia tätä kuvaajaa eri tapauksissa.

 
Oppimistehtävä 3.6.

Sivulta

http://www.cc.jyu.fi/~anvihola/testit/potenssi.php

löydät harjoittelijamme Antti Viholaisen tekemän havainnollistuksen yleisestä potenssifunktiosta . Voit antaa eksponentille arvoja liikuttelemalla pistettä lukusuoralla. Ohjelma piirtää viereen potenssifunktion kuvaajan kyseisellä eksponentin arvolla. Tutki potenssifunktion käyttäytymistä ja vastaa sitten seuraaviin kysymyksiin.

(a) Milloin funktio on aidosti kasvava?

(b) Milloin funktio on vakio? Minka arvon funktio tuolloin saa kaikilla muuttujan arvoilla?

(c) Milloin funktio on aidosti vähenevä? Miksi?

Tarkista ratkaisusi sivulta 132.
 

Lue vielä lopuksi, mitä luentomonisteessa kerrotaan yleisestä potenssifunktiosta sivulla 101 ja katso erityisesti esimerkki 4.18, josta näet, kuinka ratkaistaan yhtälöitä, joissa näitä yleisiä potensseja esiintyy. Voit vielä harjoitella tällaisten yhtälöiden ratkaisemista oheisen oppimistehtävän avulla.

 
Oppimistehtävä 3.7.

Ratkaise muuttuja ( ) yhtälöstä

.

Tarkista ratkaisusi sivulta 132.
 

[edellinen] [sisällys] [seuraava]