Koppa

Opetusvideot / Lukuteoria

LT7: Esimerkki Eukleideen lemman käytöstä

Videon katseluun voit valmistautua tekemällä ensin seuraava tehtävä:

Tehtävä

Olkoon alkuluku p sellainen, että sen neliö jakaa kokonaisluvun n neljännen potenssin. Osoita, että se jakaa jo toisen potenssin. Ts. on osoitettava oikeaksi päättely p2 | n4 ⇒ p2 | n2.

Video

Flash 2,4 Mt | QuickTime 3,4 Mt − kesto 2:30 min.

Flash-videon katselua varten koneessasi tarvitsee olla tuki JavaScriptille sekä Macromedia Flash Player. Soittimen voit ladata osoitteesta http://www.macromedia.com/go/getflashplayer. QuickTime-video puolestaan vaatii, että koneessa on Quicktime-plugin. Voit ladata Quicktime-soittimen osoitteesta http://www.apple.com/fi/quicktime/download/ tai Quicktime Alternativen osoitteesta http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm.