Matematiikan propedeuttisen kurssin itseopiskelumateriaalia

Matematiikan propedeuttinen kurssi on tarkoitettu lukion pitkän matematiikan tietojen kertaamiseen ja sen sisällössä on painotettu erityisesti niitä asioita, joita tarvitaan pohjatietoina Matematiikan peruskurssille ja matematiikan perusopintokursseille. Kurssilla ei käsitellä kaikkia lukiomatematiikan osa-alueita.

Tähän sivustoon on koottu kertaus- ja itseopiskelumateriaalia tukemaan kurssin suorittamista: opiskelutehtävät (OT) vastaavat kurssin ohjaustehtäviä ja harjoitustehtävät (HT) kurssin harjoitustehtäviä. Lisäksi sivustossa on kurssin esitietoihin liittyviä tehtäviä. Tehtävät on koottu syksyn 2004 luentojen mukaisessa käsittelyjärjestyksessä. Tehtävien yhteydessä olevat sivunumerot viittaavat kurssilla käytettävään luentomonisteeseen: Häkkinen Kaija: Matematiikan propedeuttinen kurssi (ks. kirjan verkkoversio).

Kun harjoittelet näitä tehtäviä, voit katsoa ensin apua tehtävään kirjoitetusta vinkistä ja lukea sitä vastaavan teorian kurssin kirjasta. lopuksi voit tarkistaa ratkaisusi malliratkaisusta. Koska matematiikkaa oppii vain laskemalla, kannattaa näitä tehtäviä tehdä ja laskea itse, eikä suinkaan lukea niitä ja yrittää ymmärtää lukemalla tai ulkoa opiskelemalla. Koska nämä tehtävät vastaavat vuoden 2004 kurssia, kannattaa aina ennen tentiin valmistautumista tarkistaa kurssin sisältö.

HUOM! Sivut ovat osin keskeneräiset ja tehtävien ratkaisuja saattaa puuttua!

0. Esitiedot

1. Funktiot

2. Polynomifunktiot ja -yhtälöt

3. Rationaalifunktiot ja murtoyhtälöt

4. Itseisarvofunktiot ja -yhtälöt

5. Potenssi- ja juurifunktiot ja -yhtälöt

6. Eksponentti- ja logaritmifunktiot & yhtälöt

7. Trigonometriset funktiot ja yhtälöt

8. Epäyhtälöt

9. Raja-arvo ja jatkuvuus

10. Derivaatta ja differentiaalilaskentaa

11. Integrointi ja integraalilaskentaa

12. Analyyttistä geometriaa


[Ensimmäinen sivu]