Koppa

OpiskeluvideotGauss-Jordan

GJ7: Erikoistapaus 2 - parametriratkaisu

Videon katseluun voit valmistautua tekemällä ensin seuraava tehtävä:

Tehtävä

Oletetaan, että seuraavissa kohdissa lineaarisesta yhtälöryhmästä on muodostettu annetunlainen laajennettu kerroinmatriisi. Muokkaa tarvittaessa kerroinmatriisit sievempään muotoon ja päättele siitä yhtälöryhmän ratkaisut (kun muuttujina ovat esimerkiksi x, y ja z).

a)   

b)   

c)   

Huomaa, että jokaisessa tapauksessa tulee äärettömän monta ratkaisua, jotka voidaan ilmoittaa yhden parametrin avulla!

Video

Flash 3,5 Mt | QuickTime 4,8 Mt − kesto 6:29 min.

Flash-videon katselua varten koneessasi tarvitsee olla tuki JavaScriptille sekä Macromedia Flash Player. Soittimen voit ladata osoitteesta http://www.macromedia.com/go/getflashplayer. QuickTime-video puolestaan vaatii, että koneessa on Quicktime-plugin. Voit ladata Quicktime-soittimen osoitteesta http://www.apple.com/fi/quicktime/download/ tai Quicktime Alternativen osoitteesta http://www.free-codecs.com/download/QuickTime_Alternative.htm.